Proč právě myProfil společnostiCertifikátySlovo řediteleS kým spolupracujeme
LegislativaUžitečné odkazyFormulářePrezentace
O NÁS RENOMIA NETWORK STÁHNĚTE SI ETICKÝ KODEX ZEPTEJTE SE KARIÉRA KONTAKT
ČeskyEnglish
Realizace výběrových řízení za klientaSjednání optimálního pojištěníSpráva pojištěníSlužby pro zaměstnanceŠkoleníAudit pojištění dovatelů a odběratelů

Menu > Lodě, letadla, autodopravci > Pojištění zásilek během přepravy

Pojištění zásilek během přepravy

Pojištění zásilek při přepravě je klasické majetkové pojištění, určené pro společnosti, které využívají dopravce a zasilatele k přepravě svého zboží, tedy jde o ochranu majitelů zásilek. Pojištění se vztahuje na zásilky přepravované klasickými dopravními prostředky z místa odeslání do místa určení. Pojištění se nejčastěji sjednává bez spoluúčasti a nebo dle přání s minimální spoluúčastí.


Proč pojištění zásilek při přepravě sjednávat?

Mezinárodní doprava se v posledních pár letech desetiletí začala značně rozmáhat je logické, že pojištění v tomto oboru je nutností speciálně pro přepravce a zasilatele, pro které je přeprava zásilek denním chlebem. Na dnešním trhu prakticky není dopravce, který by provozoval svoji činnost bez pojištění, jelikož odpovědnost dopravce a zasilatele vyplývá z uzavřené přepravní smlouvy a mezinárodních úmluv a předpisů. Nicméně tato odpovědnost je velmi omezená viz. Informace níže. Toto standardní pojištění jakékoliv zásilky bývá většinou již zahrnuto v cenových sazbách na 1kg za přepravu. Dalším úskalím jsou překládky zboží z jednoho dopravního prostředku na druhý, kde se často nacházejí hluché momenty, kdy už jeden dopravce za zboží nezodpovídá a druhý ještě odpovědnost nepřevzal. Pojištění odpovědnosti dopravce nad rámec stanovených předpisů je jeho volba a přístup dopravců se velmi liší a zdaleka nedosahuje plné hodnoty Vašeho zboží. Pokud chcete mít jistotu plné náhrady škody Vašeho zboží bez zkoumání a dokazování přímé odpovědnosti dopravce a následného vymáhání náhrady je tento produkt pro Vás ideální řešení.

Svou zásilku ochráníte připojištěním na plnou či Vámi určenou pojistnou částku individuální smlouvou. Pojištění je možné sjednat na vybraná území a vybrané dopravní prostředky s určením místa naložení a vykládky. U mezinárodní multimodální přepravy se však nejčastěji sjednává pro celý průběh přepravy ( tzv..home to home). Výše pojistného obvykle závisí na místě nakládky a vykládky, druhu zboží a jeho váhy a hodnoty.

Rozsah pojištění lze přizpůsobit individuálním potřebám firmy dle charakteru zásilek, druhu prostředku nebo tytu trasy. Obecně se pojištění sjednává proti všem běžným rizikům jako jsou:

 • Škody vzniklé poškozením, zničením nebo pohřešováním zásilky jakoukoli nahodilou událostí.
 • Škody způsobené přirozenou povahou zásilky, tj. škody projevující se vnitřní zkázou zásilky, lomem, rozbitím, zapařením, plísní apod
 • Škody vzniklé nehodou dopravního prostředku
 • Škody vzniklé v důsledku živelné události jako je požár, záplava, vichřice apod
 • V případě námořní a letecké přepravy dle nařízení kryje taktéž terorismus
 • Je možné sjednat připojištění na další případy jako válka a nepokoje
 • Existuje také produkt „Aon Corp“ pro vlastníky lodí a jejich nákladu, který kryje ztráty způsobené piráty. Pojištění nabízí zatím jen společnost Lloyd´s se sídlem v Londýně. Jde především o reakci na somálské piráty

K tomuto pojištění je vždy ze strany pojišťovny i makléřské firmy přistupováno velice individuálně. Důležité je vybrat vhodný pojišťovací ústav a navrhnout účelnou koncepci pojistného produktu, tak aby kryla všechna reálně hrozící rizika a zároveň jste neplatili za to co nepotřebujete. Jsme si je vědomi rozmanitosti potřeb klienta a důležitosti těchto služeb pro mezinárodní přepravní společnosti a jejich klienty. FT makléřská pro Vás vypracuje individuální rizikovou strategii na základě zhodnocení Vašich rizik, charakteru zboží a vybraných smluvních dopravců.

Obraťte se na našeho makléře pro analýzu vašich rizik a potřeb se zpracováním optimální nabídky právě pro Vás.

Pro informaci limity plnění náhrady škod v mezinárodní přepravě jsou na základě multilaterálních smluv Světové poštovní unie stanoveny v účetní měnové jednotce SDR (Special Drawing Right) a podléhají následujícím úmluvám:

 • Vnitrostátní silniční přeprava se řídí Obchodním zákoníkem České Republiky odpovědnost za škody není nijak předepisováno
 • Mezinárodní silniční přeprava se řídí Úmluvou CMR z r. 1978 . Dle tohoto předpisu dopravce odpovídá za škodu do výše limitu a to pouze částkou 8,33 SDR za 1 kg zboží, tedy cca 244,- Kč. Takto limitováno je i případné plnění pojišťovny z tohoto pojištění
 • Mezinárodní letecká přeprava se řídí dle Montrealský protokolů z r.1975, dle kterých odpovídá za škody na zásilce do 17,-SDR za 1 kg zboží, tedy cca 458,-Kč. Někteří dopravci se můžou ještě řídit starší Varšavskou úmluvou z r. 1929 kde je limit odpovědnosti o něco nižší
 • Mezinárodní námořní přeprava se řídí může řídit dvěmi úmluvami, záleží na daném přepravci, které má ve svých smlouvách
  • Dle Hagsko-Visbyských pravidel z r. 1968 dopravce odpovídá za škody do výše 2,-SDR za 1 kg zboží (cca 54,- Kč) nebo 666,67 SDR za jednotku (cca 17.960,-Kč) přičemž v konkrétním případe se použije částka, která je vyšší
  • Dle Hamburských pravidel z r. 1978, která jsou zatím používané omezeným počtem zemí (platné v ČR a SR), dopravce odpovídá do výše 2,50 SDR 1 kg zboží (cca 67,-Kč) nebo 835,-SDR za jednotku (cca 22.494,-Kč/)
  • Pro přepravy prováděné do a z USA platí podmínky COGSA (US Carriage of Goods by Sea Act 1936), který stanoví odpovědnost za škodu ve výši USD 500 za jednotku
 • Mezinárodní železniční přeprava se řídí dle jednotných právních předpisů CIM z r.1985 na základě kterých dopravce odpovídá za škody do 17,-SDR za 1 kg zboží (cca 458,-Kč)

(Ministerstvo průmyslu a obchodu stanovilo kurs SDR na rok 2009 s účinností od 1. ledna 2009 na průměrnou hodnotu 1 SDR = 26,939 Kč)