Proč právě myProfil společnostiCertifikátySlovo řediteleS kým spolupracujeme
LegislativaUžitečné odkazyFormulářePrezentace
O NÁS RENOMIA NETWORK STÁHNĚTE SI ETICKÝ KODEX ZEPTEJTE SE KARIÉRA KONTAKT
ČeskyEnglish
Realizace výběrových řízení za klientaSjednání optimálního pojištěníSpráva pojištěníSlužby pro zaměstnanceŠkoleníAudit pojištění dovatelů a odběratelů

Menu > Risk management

Risk management

Každá firma by měla mít zpracován plán na řízení rizik a být tak připravena na nepředvídatelné (krizové) situace během provozu firmy či na dobu globální ekonomické nestability. Pojištění je jedním z podstatných finančních nástrojů k omezování rizika. Pro klienta má svou nejen ekonomickou ale také právní stránku, kdy zprostředkovává klientovi rovné či zvýhodněné postavení ve vztahu k okolí.

Riziko samotné obvykle chápeme jako působení neovlivnitelných faktorů. Tyto faktory se však dají identifikovat na základě charakteru a druhu činnosti firmy, její regionální působnosti a dalších faktorech a shrnout do určitých skupin vykazující obdobné znaky, tyto pak můžeme analyzovat a kvalifikovaně navrhnout ideální opatření.

Příkladem rizik, které ohrožují ekonomickou stránku firmy pak jsou: fyzické a materiální ztrát nebo poškození; odpovědnost za škody způsobené přerušení ekonomické činnosti; chyby v řízení jako je např. nesprávné plánování, využívání zdrojů a technologii; chyba lidského faktoru z nedbalosti; technologická a systémová rizika; politická a sociální jako jsou stávky, převraty, války a dále globální vlivy přírodní povahy.

V pojišťovnictví je úspěšně používaný takzvaný preventiv loss manuál, který si firmy obvykle nechávají zpracovat pro potřeby pojišťovny. Mnoho firem řízení rizik stále podceňuje s ním i metody, které rizika omezují. Pokud se ovšem firma rozhodne některým druhům rizik předcházet právě pojištěním, rozhodně by si měla nechat zpracovat celkovou analýzu rizik, přičemž většina kvalitních pojišťovacích ústavů tuto analýzu považují za jednu z podmínek spolupráce zvláště pro možnost tvorby slevových balíčků. Pro dokonalou ochranu je třeba vědět co chráníme a znát váhu a rozsah rizika.

Pojistný trh je v současné době složitý svou nepřebernou nabídkou, množstvím pojišťoven na trhu a individualitou potřeb jednotlivých klientů. Rozsah pojistných rizik různých produktů se často prolíná a nebo naopak podléhá různým omezením a výlukám. Pro optimální cenu musíme být schopni vytvořit správnou skladbu pojistných produktů, či vytvořit individuální rámec pro konkrétního klienta.

FT makléřská Vám nabízí spolupráci na identifikaci jednotlivých rizik a to následujícím způsobem:

1. Analýza rizik společnosti - naši pracovníci důkladně prostudují Vaši firmu z hlediska identifikace rizik:
 • Ve výrobě/obchodě/administrativě (kompletní chod firmy)
 • Analýza procesů a nabízených služeb/výrobků ve firmě
 • Analýza procesů s dalšími stranami (odběratelé, dodavatelé…)
 • Vyhodnocení vnitřních vztahů ve firmě
 • Vyhodnocení stávajících (pojištění, nájemní, leasingové) smluv
2. Vyhodnocení analýzy rizik dle zjištěných informací:
 • Rozdělení relevantních a nerelevantních rizik
 • Stanovení stupně významnosti jednotlivým rizikům
 • Vyhodnocení rizik do SWOT analýzy
3. Návrh opatření – balíček pojistných produktů eliminující všechny rizika za co nejnižší cenu.
4. Správa pojistného portfolia klientů a veškerých jejich potřeb
 • Informování o termínu vypršení smlouvy
 • Informování klienta o termínu zaplacení pokud si přeje
 • Informování klienta o případných akcích pojišťoven
 • Informování klienta o případných akcích FT makléřská
 • Informování klienta o všech změnách, ho se týkajících
 • Průběžná revize smluv
5. Kompletní servis při likvidaci pojistných událostí je samozřejmostí. Vždy před hlášením škodné události pojišťovně je nutné, aby klient kontaktoval svého makléře a společně prošli pojistnou událost, tak aby byl zabezpečen bezproblémový průběh vyřízení.

Samozřejmostí v našem oboru je mlčenlivost o získaných informací a běžná praxe je podepisování smluv o mlčenlivosti tzv NDA (Non-disclosure agreement) mezi společností FT makléřská a klientem, popřípadě všemi pracovníky z naší strany, kteří přijdou do styku s informacemi Vaší firmy.

FT makléřská Vám prostřednictvím risk managementu zajistí bezpečný a plynulý chod činnosti za co nejnižší cenu.